طلوع ستاره‌ها بر بالای درخت

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده

منطقه‌ی کوهستانی لوچو در جنوب شهر زاهدان بسیار بکر و دارای سوژه‌های متعددی است. در یکی از شبهای فروردین‌ماه امسان در حالی که ماه شب ۱۸ در آسمان حضور داشت، راه شیری بر بالای یکی از کوه‌ها و درختان این منطقه طلوع کرد. تصویر امروز نمایی از رد طلوع راه شیری است که با کمی دقت می توانید سایه‌ی درخت را نیز مشاهده کنید.

تصویر آینده : نظاره گر سماک اعزل