مشتری در بین درختان سربه فلک کشیده

تصویر و حق کپی : سعید بهرام نژاد

سیاره مشتری پس از خورشید، ماه و سیاره زهره نورانیترین جسم آسمانی محسوب می شود. این سیاره ۱۳۰۰ برابر زمین است و اولین سیاره از دسته‌ی سیاره های گازی است. سیاره مشتری این روزها دارای تغییر جالبی در بخش کمربندهای خود شده است. یکی از کمربندهای مشتری ناپدید شده! اما چشم مشتری ( لکه‌ی سرخ ) هنوز پابرجا است. تصویر انتخابی امروز نمایی از سیاره مشتری بر فراز باغ شازده در ماهان کرمان است.

تصویر آینده :