دنباله‌دار مکنات

تصویر و حق کپی : طاها قوچکانلو

دنباله‌دار مکنات این روزها در آسمان صبحگاهی قابل مشاهده است. دنباله داری که با نام علمی C/2009 R1 و نام عمومی McNaught آن را می شناسند. کاشف این دنباله‌دار روبرت مکنات ( Robert H. McNaught ) است که تا به امروز تعداد ۴۱۰ دنباله‌دار را کشف کرده است. اگر به یاد داشته باشید دنباله‌دار قرن یا C/2007P1 پرنورترین دنباله‌داری بود که او کشف کرد. دنباله‌دار جدید او نیز بسیار دیدنی و جذاب است و در تصاویر عکاسی دم آن به وضوح قابل مشاهده است.

تصویر آینده : آلودگی نوری و راه شیری!!