راه شیری برفراز درختان سر به فلک کشیده الموت

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی
شکوه دیدنی نوار تیره و روشن کهکشان راه شیری در بلندی‌های کوهستان البرز(منطقه‌ی الموت) میهمان سه ستاره ی درخشان آسمان شبهای تابستان است که هرسه با رنگ آبی متمایل به سفید قبل دیدن هستند. ستاره‌های نسر واقع، نسر طایر و دنب که به ترتیب متعلق به صورت های فلکی چنگ رومی و عقاب و قو هستد و به زیبایی هر چه تمام تر به تصویر کشیده شده است. نوار نیمه روشن راه شیری در میانه‌ی خط فرضی بین ستارگان نسرواقع و نسر طایر خودنمایی خاصی از خود نشان می دهد. منطقه ی الموت با پوشش گیاهی نسبتا مناسب و درختان سر به فلک کشیده می تواند تبدیل به یکی از گزینه های مورد نظر عکاسان آسمان شب برای ثبت زیبایی‌های لحظه به لحظه‌ی این طبیعت باشد.
متن : بهنام کاتبی، ویراستاری : خسرو جعفری‌زاده

تصویر آینده : کاروانسرای ایزدخواست