کاروانسرای ایزدخواست

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

کاروانسرای ایزدخواست در شمال شرقی رودخانه ایزدخواست ( شمال شهر آباده – استان فارس ) بنا شده است و می گویند یکی از ۹۹۹ کاروانسرایی است که شاه عباس صفوی در دوران بنا کرده است. البته معماری داخلی آن به مانند دیگر کاروانسراها و هر طول وجه آن ۳۵ متر است. این کاروانسرا در بین راه شهر تاریخی و باستانی آباده و اصفهان قرار دارد و یکی از مهمترین کاروانسراها در این منطقه محسوب می‌شده. این بنا در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر واقع شده است . در ردیف جلو در اطراف حیاط در ضلع های شمالی و شرقی و همچنین جنوبی ۲۰ باب اتاق در ابعاد ۳×۳ متر واقع شده است که هر اتاق دارای ایوانی به مساحت ۷/۵ متر می باشد. اینگونه سوژه‌ها برای عکاسی آسمان شب بسیار جذاب و مناسب هستند.
تصویر آینده : شب آرزوها