غروب راه شیری

تصویر و حق کپی : مجتبی مقدسی

راه شیری این روزها سوژه‌ی بسیاری از عکاسان آسمان شب شده است و به هر شکلی در حال خلق تابلوهای زیبایی از آن هستند. این بار به منطقه‌ی لوچو در جنوب زاهدان می رویم و تصوری بسیار جذاب از غروب راه شیری را در بین کوهای این منطقه شاهد هستیم. کوهایی که به طور کامل از جنس سنگ گرانیت هستند و در یک شب مهتابی به دلیل براقی و بازتاب نور مهتاب منظره‌ای وصف نشدنی را بوجود می آورد. اما دیدن راه شیری دیگر در شهرها امکان ندارد و دلیل آن هم وجود آلودگی نوری است. آلودگی که در اثر استفاده بدون برنامه و کارشناسی نشده از نورپردازی شهری بوجود آمده و بر اساس تخمین تا ۳۰ سال دیگر ممکن است آن شب را از همه بگیرد. آیا تا به حال تلاشی برای نجات آسمان شب کرده اید؟

تصویر آینده : رویای دست نیافتنی