رصدر در کنار شاخاب پارس

تصویر و حق کپی : محمد علی شهریاری

شاخاب پارس یا خلیخ فارس مکانی بسیار مهم برای ایرانیان است. دریایی که به خاطر موقعیت منطقه‌‎ای و از همه مهمتر زیبایی و موجودات متنوع بسیار قابل توجه است. اما رصد آسمان شب در کنار دریا به دلیل رطوبت بالا کاری ادشوار و سخت است. تصویر انتخابی امروز نمایی از یک شب رصدی در یکی از جزیره‌های شاخاب پارس به نام جزیره هنگام است.
تصویر آینده : دیدن هلال ماه پیر