دیدن هلال ماه پیر

تصویر و حق کپی : مانیا رهبان
ماه یگانه همراه همیشگی زمین است که در یک دوره منظم ۲۹ روزه یک گردش کامل به دور زمین و در مدت زمان ۲۷ روز یک گردش کامل به دور محور خود انجام می دهد. این موضوع باعث شده مدت زمان گردش ماه به دور خودش برابر با مدت گردش ماه به دور زمین شود و همواره یک طرف از سطح خود را بر روی ناظران زمینی آشکار می کند. ماه در این مدت زمان به علت قرار گیری در مکانهای متفاوت شکل هایی مانند هلال، نیمه و کامل را به نمایش می گذارد، که به مجموعه‌ی آنها اهله ماه گفته می شود. در این تصویر نیز ماه در حالت هلال کاهنده است که بیانگر پایان یک گردش کامل ماه به گرد زمین است. همواره مقارنه ( نزدیکی ) و اجتماع ( کنار هم بودن ) هلال ماه در نزدیکی سیارات و ستارگان پر نور یکی از سوژه های مورد توجه عکاسان و رصدگران آسمان شب بوده، به طوری که در این تصویر نیز شاهد قرار گیری این هلال در نزدیکی دو ستاره پرنور هستیم. تصویر امروز نمایی از غروب هلال ماه بر بالای تپه‌های شنی در کویر شهداد است که ناظران زمینی در حال دیدن آن هستند.

تصویر آینده : فینال جام جهانی!!!