رصدخانه سمرقند

تهیه تصویر : خسرو جعفری زاده

نام سمرقند، شهری که زمانی جزو خاک ایران بود را همه شنیده‌اند. شهری که خواستگاه بسیاری از دانشمندان ایرانی بوده و امروزه آرامگاه آنان نیز هست. این شهر امروزه جزو کشور ازبکستان است و دومین شهر بزرگ آن محسوب می شود. این شهر در دوره هخامنشیان هم بسیار مهم بوده و جزئی از سرزمین سغد باستانی بوده است. دو دانشمند دنیای ستاره شناسی به نام‌های غیاث‌الدین جمشید کاشانی و الغ‌بیگ در اواخر قرن ۷ و اوایل قرن ۸ هجری خورشیدی در این شهر فعالیتهای بسیار ارزنده ای را در زمینه دانش ستاره شناسی و ریاضی به انجام رساندند. ساخت رصدخانه سمرقند با تلاش این دو ستاره شناس آغاز شد و در اوایل قرن ۸ تکمیل شد. این رصدخانه

تصویر آینده : مشتری از نمایی نزدیک