ذات الکرسی به دنبال قیفاووس

تصویر و حق کپی : امیررضا کامکار

صورت های فلکی ذات الکرسی و قیفاووس دو نمونه از چهره‌های آسمانی نام آشنای افق شمالی آسمان هستند که با توجه به عرض جغرافیایی ناظر در شرایطی خاص به همراه تعدادی صورت فلکی دیگر جزو صور فلکی پیرا قطبی یا دور قطبی محسوب می شوند. بارز ترین کابرد صورت های فلکی ذات الکرسی یافتن تقریبی سمت شمال جغرافیایی با امتداد دادن ستاره‌ی مرکزی w شکل به سمت داخل زیگزاگ این صورت فلکی میسر است. به گونه ای که کافی است نقطه ی مقابل خط واصل این ستاره را پیدا کنیم که در واقع مکان قرار گیری ستاره قطبی یا شمالی است. از کرسی نشین در فصول پاییز و زمستان به سبب موقعیت رصدی بهتر و قرار گیری در نزدیکی نصف النهار ناظر جهت توضیحات فوق استفاده می شود. این دو صورت فلکی همچنین مکان قرار گیری تعدادی از اجرام غیر ستاره ای فهرست شارل مسیه نیز می باشند مانند ” در صورت های فلکی ذات الکرسی” m52 /m103 و همچنین خوشه ی های دوقولوی خی و اچ در میانه ی راه صورت های فلکی برساوش( قهرمان) و کرسی نشین.

تصویر آینده : راه شیری بر بلندای لرستان