رصد خورشید

تصویر و حق کپی : مجید حاجی پور

دیدن خورشید از درون تلسکوپ، آرزوی بسیاری از مردم است. دوست دارند که ببینند بر روی این ستاره‌ی سوزان چه خبر است و چه میگذرد! اما قافل از اینکه دیدن حتی یک لحظه ( تکرار می کنم حتی یک لحظه ) خورشید از پشت تلسکوپ، دوربین دوچشمی و هر گونه ابزار اپتیکی می تواند بسیار خطرناک باشد و منجر به کوری چشم شود. دو روش برای دیدن خورشید پیشنهاد می کنم. اما قبل از آن این نکته را بگویم که اگر دیدید تلسکوپی دارای فیلتری برای رصد خورشید از طرق چشمی تلسکوپ است، آن را سریعاً نابود کنید تا به چشم شما آسیب نرساند. اما روش‌های دیدن خورشید : استقاده از فیلتر در جلوی عدسی شیئی یا آینه، تشکیل تصویر خورشید بر روی کاغذ. روش اول بسیار کارآمد و خوب است. اما روش دوم که تشکیل تصویر خورشید بر روی کاغذ است، باید با احتیاط صورت گیرد. نور خورشید بسیار قوی است و ممکن است چشمی تلسکوپ را ذوب کند. بنابراین مراقب آن نیز باشید.

تصویر آینده : سیاره‌های شامگاهی