نمابش هلال پیر ماه

تصویر و حق کپی : محمد سلطان الکتابی

هلال ماه در این روزها بحث برانگیزترین رویداد ستاره شناسی خواهد شد. هر چه به ماه مبارک رمضان نزدیکتر می شویم، اظهار نظر برخی از رویتگران هلال ماه باعث سردرگمی مردم می شود و این یکی از مشکلات پیش آمده در سالهای اخیر است. همانطور که در خبرها نیز خواندید، هلال ماه در روز چهارشنبه در ایران رویت خواهد شد و روز پنجشنبه روز اول ماه مبارک رمضان است ( به گفته آقای علیرضا موحدنژاد عضو ستاد استهلال ). این سخنان تیتر بسیاری از خبرگزاری‌ها بود و به همین دلیل سوال‌هایی را در ذهن به وجود می‌آورد. امیدواریم که امسال این موضوع باعث بحث‌های جدیدی نشود.

تصویر آینده : مقارنه در کنار کلاه فرنگی