عکاسان آسمان شب به دنبال شکارچی!

تصویر و حق کپی : بابک پرهیزکاری

صورت فلکی جبار یا شکارچی، یکی از زیباترین و دیدنی ترین صورتهای فلکی آسمان شب است. این صورت فلکی جایگاه بسیاری از سحابی‌ها مانند : سحابی جبار، سحابی سر اسب، سحابی M78، سحابی برنارد و … است. اما علاقه بسیار زیاد عکاسان آسمان شب به این صورت فلکی به همراه منظره های زمینی، باعث شده، در هرجا که هستند به دنبال عکاسی از آن باشند. نمای دیدنی ستاره‌های البط الجوزا و رجل الجبار به همراه کمربند سه ستاره‌ای آن و سحابی جبار تصویری زیبا از آسمان شب را به نمایش می گذارد که این دلیل بر مهم بودن این صورت فلکی است. تصویر امروز نمایی از طلوع صورت فلکی جبار در منطقه شمال شرقی دماوند است.

تصویر آینده : ریزش شهاب برساووشی