رقابت رصدی در زیر بارش ستاره‌ها

تصویر و حق کپی : محمد سلطانی

هفدهم تیرماه ۱۳۸۹ منطقه خروس گلو واقع در حوالی شهرستان شهرضا شاهد برگزاری ماراتن استانی مسیه بود. این رقابت از ساعت ۲۱ آغاز شد و رصد گران می بایست تعداد ۶۶ جرم فهرست مسیه را در میدان دید ابزار نجومی خود نشان داوران می دادند. منطقه خروس گلو یکی از سایت های مناسب رصدی و پایگاه مناسبی برای علاقمندان به آسمان در استان اصفهان است. تصویر پیش رو از دقایقی پس از غروب خورشید در ناحیه غرب آسمان آغاز شده و تا مدتی پس از آن ادامه یافته است.

تصویر آینده : پنج نخل