مقارنه بر بالای پنج نخل

تصویر و حق کپی : سورنا سحرناز

تصویر آینده : سحابی‌ها