بلندترین دست ساخته ایرانی

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

نمایی از گردش ستاره ها در کنار برج میلاد تصویر انتخابی امروز است. برجی که به یکی از نمادهای اصلی ایران بدل گردیده و این چند وقته نیز میزبان برنامه‌های مختلف ستاره شناسی است. برج میلاد بلندترین برج ایران، چهارمین برج مخابراتی و هشتمین برج بلند جهان است. این برج با ۱۳ هزار متر زیربنا از نظر وسعت کاربری سازهٔ رأس برج در میان تمامی برجهای دنیا مقام نخست را دارد. جالب است بدانید که برج میلاد ۴۳۵ متر از سطح زمینهای مجاور ارتفاع دارد که ۳۱۵ متر از آن مربوط به شفت بتنی و ۱۲۰ متر دیگر مربوط به آنتن برج است.

تصویر آینده : دریچه‌ای به آسمان