خط‌های آسمانی

تصویر و حق کپی : محمد جواد صفاران

بازهم تصویری از بارش شهابی برساووشی، اما این بار با چهره‌ای متفاوت را برای شما انتخاب کردیم. تصویری که در طی مدت یک شب و تعداد ۵۰۰ عکس متوالی است که بر روی یکدیگر قرار داده شده اند. در بین خطوط موازی و دایره‌ای، که نمایی از حرکت ستاره‌ها به دور ستاره قطبی هستند، تعدادی خطوط غیر همراه را می توانید مشاهده کنید که نها شهابهای برساووشی هستند. این تصویر در رباط سفید -تربت حیدریه در استان خراسان جنوبی تهیه شده است.

تصویر آینده : ستاره یا ابر