تنها بر تخت سنگ

تصویر و حق کپی : غلام حسین زارع

حدود ۴ کیلومتری شمال غرب (شمال جغرافیایی) شهر ارسنجان (ارسنگان) پدیده ای عجیب را می بینی ، درخت بنه ی زیبایی که به صورت خودرو بر روی صخره ای عظیم با ارتفاع تقریبی ۶ الی ۵ متر استقرار یافته . نکته ی جالب ماجرا در این است که درخت برای رساندن ریشه های خود به خاک ، میان صخره را در چندین قسمت شکافته و توانسته به مرور خود را به زمین متصل کند . سکوت زیبای طبیعت و استقامت عجیب درخت، ناخودآگاه موجب انجام مراقبه ای ، هر چند کوتاه ، در پای درخت می شود ؛ در لحظه هیچ چیزی حس نمی گردد به غیر از شرمندگی از تمام سرخوردگی و ناامیدی ها.

تصویر آینده : نوار سفیدی در آسمان