رقابتی در مزرعه

تصویر و حق کپی : احسان رستمی

رقابت مسیه جنوب ایران در روزهای ۲۲ و ۲۳ شهریورماه ۱۳۸۹ به میزبانی شهر آباده و در یکی از مزارع این شهر برگزار شد. در این رقابت ۱۶۰ نفر شامل داوران، شرکت کنندگان و پیشاهنگان در یک شب سرد در کنار یکدیگر بودند تا در کنار برگزاری رقابت مسیه +، آغازگر طرحی به نام ” جشن ستاره‌ها ” باشند. در این طرح هر رصدگر تمامی تجهیزات خود را توسط وسیله شخصی خود به رصدگاه می آورد و در دو شب پیاپی در کنار دیگر افراد به رصد آسمان، برگزاری برنامه‌های رصدی، تور شبانه، سمینارهای رصدی و …. برنامه اجرا می کنند. رقابت مسیه جنوب ایران شروع این طرح محسوب می شود و در سال ۱۳۹۰ استان مرکزی میزبان طرح ” جشن ستاره‌ها ” خواهد بود.

تصویر آینده : ماه و نگین درخشان آسمان