مشتری بزرگتر از همیشه

تصویر و حق کپی : احسان رستمی زاده

دیروز سیاره مشتری به نزدیکترین فاصله از زمین در طی ۲۰ سال آینده رسید. در این موقعیت سیاره مشتری در فاصله ۳.۹۵۳۹ واحد نجومی ( هر واحد نجومی ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ کیلومتر است ) قرار گرفت و فرصت مناسبی برای عکاسی را خلق کرد. تصویر امروز نمایی از سه سیاره منظومه خورشیدی به نامهای زهره، مشتری و اورانوس است که توسط ابزار رصدی یکسان و دوربین وب کم مدل philips spc900nc تهیه شده است. کمی به سیاره مشتری دقت کنید، یکی از کمربندهای آن ناپدید شده است ( اگر یادتان باشد دو ماهه گذشته خبر آن را در سایت آسمان شب ایران منتشر کردیم )! این پدیده‌ای نادر است که هر ۱۵سال یکبار رخ می دهد. فرصت را برای دیدن مشتری از دست ندهید.

تصویر آینده : برج کبوتر