برج کبوتر

تصویر و حق کپی : نازنین علی بیک

دنیای معماری دیدنی‌های بسیاری دارد که یکی از آنها برج کبوتر است. در اطراف اصفهان تاکنون ۳۰۰۰ برج کبوتر پیدا شده که یکی از آنها در منطقه ورزنه سوژه عکاسی از مقارنه ماه و سیاره زهره شد. برج کبوتر چنین تعریف شده است: ” در ایران رسم است که عمارت بلند چشمه چشمه در صحرا می سازند و آن خاصه برای کبوتران است. موسوم به برج کبوتر”. ساخت کبوتر خانه را می توان به نوعی شاهکاری هنری دانست .کبوتر خانه ها را در مناطقی بنیان می نهادند که از اقلیمی کویری بهره مند بود مصالح و متد ساخت نیز متاثر از شرایط محیطی. چون بافت معماری که گل رس و کاه و نمک بنیادش را بانی بودند و مقاوم در برابر سرما و گرما و عایقی حرارتی و در عین حال صوتی تا آرامش کبوتران اندرون کبوتر خانه را تامین نماید . غالب کبوتر خانه ها به واسطه بهره گیری از حد اکثر فضا به شکلی استوانه مانند ساخته می شدندتا لانه های بیشتری را در خود جای دهند .

تصویر آینده : دنباله‌داری به اندازه خورشید