دنباله‌داری به اندازه خورشید

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )
“باله دارها با ظاهر شدن در آسمان شب، ستاره‌شناسان سراسر دنیا را به تکاپو می اندازند. این بار دنباله دار هلمز از قدر ۱۶ به ناگاه به قدری در حدود ۳ رسیده است. این دنباله دار در صورت فلکی برساووش و نزدیکی ستاره ی آلفای – برساووش قرار دارد و می توانید آن را به آسانی مشاهده کنید.” این بخشی از خبری بود که در پابگاه خبری سایت آسمان شب ایران منتشر شد و بسیاری از رصدگران را از وجود دنباله‌داری دیدنی در آسمان مطلع ساخت. اما خبر بعدی بسیار تعجب آور بود ” دنباله داری که در چند هفته اخیر باعث شور و شعف ستاره‌شناسان آماتور و حرفه ای شده بود ، هم اکنون پس از یک هفته فوران و انبساط غیر منتظره ، به اندازه ای بزرگتر از خورشید رشد کرده است ! خورشید تنها جرم حجیم بی رقیب منظومه شمسی است که تأثیر دراز مدت و گسترده امواج و ذرات آن در تمام سیارات این منظومه محسوس است . اما دنباله دار نسبتاً کوچکی که هلمز نامیده می شود ، به قدری گاز و گرد و غبار از خود آزاد کرده که اتمسفر اطراف آن (coma) به مقدار زیادی گسترده و حجیم شده است و در حال حاضر قطر این فضای حجیم گازی از قطر خورشید بزرگتر است !”. حال خودتان کمی بیندیشید.

تصویر آینده : تکه‌ای از ماه!