صخره‌ها

تصویر و حق کپی : مهدی زمانی

بارش برساووشی یکی از بارشهای بسیار مشهور است که همه ساله مردادماه به اوج می رسد. اما عکاسی از این بارش به همراه مناظر زمینی، نمایی دیگر از دیدنی‌های آسمان را به نمایش می گذارد. این بار ترکیبی از راه شیری، صخره‌ها و بارش شهابی تصویری بسیار فوق العاده را پدیده آورده است.در این تصویر موارد مهمی مانند : راه شیری، غبار بین ستاره‎‌ای، سحابی‌ها و ستاره‌های پرنور نمود بسیاری دارد. به تصویر کمی توجه کنید! رنگ قرمز راه شیری و رگه‌های غبار بین ستاره‌ای ( این دو مورد تنها توسط دوربین‌های اصلاح شده ( Modified ) ثبت می شوند. ) و ستاره‌ی قلب عقرب در بالای صخره‌ها به آسانی دیده می شوند.

تصویر آینده : سر اسب در اعماق آسمان