نور دایره البروجی و شهابی دیدنی

تصویر و حق کپی : محمد زمانی ثانی

نمایی از راه شیری، نور دایره البروجی و شهابی از بارش برساووشی، تصویر انتخابی امروز است. نور دایره البروجی همان بازتاب نور خورشید توسط گرد و غبار صفحه منظومه خورشیدی است که در فصل تابستان بهتر دیده می شود. اما این تصویر یاد آور بارشی شهابی در آخرین روز مهرماه است، بارش شهابی جباری که دیشب به اوج رسید. در طی سال بارشهای شهابی بسیاری دیده می شود، اما بارش جباری بازنانده دنباله‌داری است که هالی ( Halley’s Comet ) نام دارد. دنباله‌داری که اولین دنباله‌دار محسوب می شود. آخرین بار در ۱۷ February 1994 هالی به دیدن خورشید آمد و تا ۷۶ سال بعد باید منتظر حضور آن در نزدیکی زمین باشیم.

تصویر آینده : سازه‌های آبی