تکه‌ی پنهان ماه

تصویر و حق کپی : روح الله افشارپور

تکه‌ای از ماه در سایه‌ی زمین پنهان شده است، به این رویداد ماه گرفتگی می گویند که هر از گاهی در آسمان شب روی می‌دهد و برای ساعاتی ماه را خاموش می کند. اما آخرین ماه گزفتگی در ایران شامگاه روز پنجشنبه دهم دیماه ۱۳۸۸ بود و تا چهارشنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ باید در انتظار گرفت بعدی باشیم. مدت دوام خسوف نسبتا زیاد است، زیرا قطر مخروط سایه زمین در نقطه‌ای که ماه از آن می‌گذرد، در حدود ۹،۲۰۰ کیلومتر است. اگر ماه مخروط را بطور مرکزی قطع کند، نزدیک به دو ساعت در خسوف کامل خواهد بود، زیرا قطر ماه در حدود ۳،۵۰۰ کیلومتر و سرعت متوسط آن ۳،۲۰۰ کیلومتر در ساعت است. سایه زمین ماه را کاملا تاریک نمی‌کند. حتی وقتی که خسوف کامل باشد ماه کاملا مرئی است، ولی رنگ سرخ بی فروغی جای درخشش عادی آنرا می‌گیرد. این فروغ مختصر معمول نور آفتابی است که از جو زمین به داخل مخروط سایه شکسته شده است. اجزای آبی و بنفش نور آفتاب بر اثر پراکندن در جو زمین ،‌ حذف شده‌اند و مولفه‌های سرخ نورند که قرص ماه را اندکی روشن می‌کنند.

تصویر آینده : سحابی رزت بر بالای درختان