دیوارهای کاهگلی

تصویر و حق کپی : ماهان خضرایی

برخی شهرهای باستانی، پس از خالی شدن سکنه، مکان مناسبی برای خلق آثار عکاسی، نقاشی و … شده اند. تصویر امروز نمایی از گردش ستاره‌ها بر بالای دیوارهای کاهگلی است. دیواری که روزی سقف و خانه‌ای را پابرجا نگاه می داشت.

تصویر آینده : چرا جبار؟