در اعماق آسمان صورت فلکی خرس بزرگ

تصویر و حق کپی : نیما زارع

یکصد و یکمین جرم از فهرست شارل مسیه، کهکشانی مارپیچی در اعماق آسمان است. کهکشان M101 در فاصله ۲۷ میلیون سال نوری از ما قرار دارد، اما با این فاصله بسیار زیاد، بازهم توسط ابزار رصدی ساده دیده می شود. کشف اولیه این کهکشان توسط ستاره شناسی به نام Pierre Méchain در سه شنبه، ۰۸ فروردین ۱۱۶۰ بوده است. کهکشان M101 در یکی گروه کهکشانی که شامل ۹ کهکشان دیگر است جای دارد. تصویر امروز نمایی از این کهکشان توسط تلسکوپ شکستی آپوکروماتیک است.

تصویر آینده : درخت سنگی