درخت سنگی

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده ( AstroPix )

حدود ۴ کیلومتری شمال غرب (شمال جغرافیایی) شهر ارسنجان (ارسنگان) پدیده ای عجیب را می بینی ، درخت بنه ی زیبایی که به صورت خودرو بر روی صخره ای عظیم با ارتفاع تقریبی ۶ الی ۵ متر استقرار یافته . نکته ی جالب ماجرا در این است که درخت برای رساندن ریشه های خود به خاک ، میان صخره را در چندین قسمت شکافته و توانسته به مرور خود را به زمین متصل کند. تصویر امروز نمایی از راه شیری بر بالای این درخت است که توسط دوربین اصلاح شده ( Modified ) تهیه شده است.

تصویر آینده : تار مو