رصدگران سخت کوش

تصویر و حق کپی : امین تربتی

رصد آسمان شب یکی از رشته‌های اصلی و اساسی ستاره شناسی است. بسیاری تصور می کنند که رصد آسمان شب تنها کار ستاره شناسان آماتور ( علاقه مند ) است، اما اینگونه نیست. امروزه ابرنواخترها، دنباله‌دارها، سیارکها، خرده سیاره‌ها و حتی بررسی خورشید بر عهده رصدگران علاقه مند به آسمان شب است. هرگاه ابرنواختری در کهکشانی دور دست کشف می‌شود، تازه کار ستاره شناسان آکادمیک ( تحصیل کرده در رشته ستاره شناسی ) آغاز می شود. این نشان از تلاش رصدگران آماتور آسمان برای یافتن شگفتی‌های آسمان شب است.
تصویر آینده : ذات الکرثی