ذات الکرثی

تصویر و حق کپی : آرمان گلستانه

نام یک صورت فلکی مشهور در نیمکره شمالی آسمان .ذات الکرسی به واسطه W شکل بودنش،در آسمان محسوس است و همچنین با ستارگانی از قدر ۲ تا ۳/۵ (ستارگان اصلی آن) که هر کدام از آن ها در این W قرار دارند.ذات الکرسی مانند دب اکبر دور قطبی است و در تمام سال در عرض های جغرافیایی شمالی دیده می شود.زمان رسیدن ذات الکرسی به نصف النهار مبدا ۲۹ آبان می باشد و مساحتی را که در پهنه آسمان اشغال می کند،۵۹۸ درجه مربع می باشد. ذات الکرسی در کهکشان راه شیری قرار دارد بنابراین اجرام زیادی مانند سحابی ها٬ ابر هایی از گاز و گرد و غبار و خوشه های ستاره ای در آن قرار دارند.نگاه کردن به ذات الکرسی با دوربین دو چشمی تعداد زیادی از آن ها را آشکار خواهد کرد.گفتنی است ذات به معنای صاحب است بنابراین ذات الکرسی به معنای صاحب تخت (پادشاهی )است. ( برگرفته ازسایت هفت آسمان )
تصویر آینده : دماوند میراث طبیعی ایران