دور قطبی بر بالای درختان گز

تصویر و حق کپی : امیررضا کامکار

تصویری دور قطبی بر بالای درختان گز در منطقه کویری استان خراسان جنوبی را شاهد هستید. ستاره قطبی در وسط تصویر نشان از این است که محور زمین به سوی آن نشانه رفته و ما تصور می کنیم که ستاره‌های نیمکره شمالی در حال گردش به دور آن هستند. اما درخت گز، گـََز یا گِز درختی است کهن سال، این درخت به علت رسیدن ریشه‌اش به آب سطحی زمین عمر طولانی می‌آورد، گویند که در بعضی مناطق گرمسیر بیش از هزار سال عمر کرده‌است. غالباً بیشترین ارتفاع این درخت به ۱۰ تا ۱۵ متر می‌رسد. در ایران پنج گونه از درخت گز می‌روید: گز شاهی که گاهی از ۱۵ متر هم فراتر می‌رود، گز خوانسار یا گز انگبین که از آن انگبین تهیه می‌شود، یلقون (با اسم علمی تاماریکس پالازی) که در حوالی کرج یافت می‌شود، تاماریکس تتراندر که در حوالی شیراز می‌روید و تمیس که در جنگل‌های شمالی ایران دیده می‌شود.

تصویر آینده : طلوع شباهنگ