دور قطبی از درون کاروانسرا

تصویر و حق کپی : مهدی زمانی

آسمان تاریک و پر ستاره‌ی کاروانسرای خرانق یزد، میزبان بسیاری از رهگزاران کویر ایران است که از دیدن آن به وجد می آیند. جالب است بدانید به گفته برخی از مورخان در ایران ۹۹۹ کاروانسرا ساخته شده که تعداد زیادی از آن از بین رفته است. کاروانسرای خرانق مانند دیگر داروانسراهای صفوی دارای پلان مربع شکل است که در چهار گوشه‌ی آن چهار طاق‌نما است. ورودی آن نیز بسیار بزرگ و دارای طاقهای ۵ و ۷ کند است که در نوع خود بسیار بی‌نظیر است. بخش خرانق در ۱۲۵ کیلومتری شمال شرقی شهر یزد و جز شهرستان اردکان محسوب می‌شود. خرانق بزرگ‌ترین بخش کشور است. کاروانسراها مکان‌هایی برای استراحت کاروان‌ها و رهگزران در ایران بوده.

تصویر آینده : تکه‌ای از خورشید کجاست؟