داس مه پیر

تصویر و حق کپی : مجید قهرودی

بخش روشن و کوچکی از ماه که پس از مقارنه یا قبل از مقارنه با خورشید به شکل داس مشخص است را هلال ماه گویند. هر هلال ماه دارای مشخصه‌ای برای خود است. برای نام گذاری هلال ها روش های تفاوتی وجود دارد.یکی از روشهای معمولی روشی است که در آن از نامگذاری هلال ها بر اساس ماه قمری استفاده می شود.در این روش هلال را با دو مشخصه می شناسند.یکی ماه قمری است که آن هلال آغاز گر آن ماه است ودیگر سال قمری آن ماه است.برای نمونه می گویند هلال صفر ۱۴۳۱ هجری قمری که در واقع این هلال باید در روز ۲۹ یا ۳۰ محرم رویت شود. اما روشهای دیگری هم وجود دارد.در این روشها از یک سیستم شمارشی برای مشخص کردن هلال ها استفاده می شود.نام این روشها،شماره ی ماه گرد اسلامی و شماره ی ماه گرد نجومی است.شماره ماه گرد اسلامی هرماه ،به تعداد ماههای گذشته از اول محرم سال هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه گفته می شود.مثلا” هلال رمضان ۱۴۲۹ با شماره ماه گرد اسلامی ۱۷۱۴۵ مشخص می شود.یعنی این هلال ۱۷۱۴۵ امین ماه قمری پس از اول محرم سال هجرت پیامبر اعظم است. شمارشگر دیگر به نام شماره ماه گرد نجومی معروف است که مبنای کار آن همانند شماره ماه گرد اسلامی است با این تفاوت که مبداء آن متفاوت است.دراین روش شمارشی مبنا،هلال واقع در ژانویه سال ۱۹۲۳ میلادی است ودر تعریف،منظور تعداد ماههای گذشته از این تاریخ است.این روش شمارش که به شماره ماه گرد برون نیز معروف است ،به پاس ارج نهادن به فعالیتهای ارزشمند ارنست براون Ernest Brown در زمینه هلال ماه انتخاب گردید.به عنوان نمونه شماره ماه گرد نجومی هلال رمضان ۱۴۲۹ برابر با ۱۰۶۰ است. ( برگرفته از سایت هفت آسمان )

تصویر آینده : خطها