شکارچی آسمان

تصویر و حق کپی : طاها تیبانی

جبار معرفترین صورت فلکی در بین علاقه مندان به آسمان شب است. حتی افرادی که اولین بار به آسمان نگاه می اندازند، در بسیاری موارد، ابتدا سه ستاره‌ی کمربند جبار را تشخیص می‌دهند. اما در این جبار غوغایی به پا است. سحابی جبار، سحابی بارنارد، سحابی M78، سحابی سر اسب از جمله اجرام اعماق آسمان این صورت فلکی جذاب است. ستاره آلفای آن یعنی ستاره ابط الجوزا ابرغولی است که قطرش از مدار چرخش سیاره مریخ بدور خورشید بزرگتر است.ستاره بتای آن هم ابرغولی است که رجل یا رجل الجوزا( رجل به معنای پا در زبان عربی)نام دارد. سحابی تاریک معروف کله اسبی هم در محدوده آن قراردارد. چنین به نظر می رسد که هر گاه عقرب طلوع می کند ، این صورت فلکی در حال فرار است . برابر افسانه ای دیگر ، جبار ( شکارچی ) سرنوشتی به مراتب بدتر داشته است . می گویند روزی او ” آرتمیس ” الهه شکار را هنگام شنا در آب غافلگیر کرد ، آرتمیس از این واقعه عصبانی شد و شکارچی را به صورت گوزن در آورد . آنگاه سگهای شکاری او نتوانستند شکارچی را باز شناسند و وی را تکه تکه کردند و از هم دریدند . پس از آن جبار به همراه سگها به شکل صورت فلکی به آسمان صعود کرد و به واقع در آسمان می توانید کلب اکبر و کلب اصغر را با ستارگان اصلی باشکوهشان شعرای یمانی و شعرای شامی مشاهده کنید و به تحسین زیبایی و شکوه آنها بپردازید .

تصویر آینده : شهابی در بین ستاره‌ها