نگینی به بزرگی سیاره زهره!

تصویر و حق کپی : طاها تیبانی
سیاره زهره، نگین درخشان آسمان ایران روزها در آسمان صبحگاهی جای دارد و فرصت مناسبی برای پدید آوردن تصاویر زیبا از آن است. سیاره زهره دومین سیاره سامانه خورشیدی ( منظومه شمسی ) است که به خواهر زمین نیز معروف است. یونانیها آنرا آفرودیت و بابلیها آنرا ایشتار می نامیدند.این سیاره ۱۶۰۰ سال قبل از میلاد هم شناخته شده بوده وظاهرا” اقوام مایا آنرادر روز هم رصد می کرده اند. سیاره ناهید هر ۲۲۴.۷ روز یکبار بدور خورشید می چرخد وفاصله آن با خورشید بین ۰.۷۲ تا ۰.۷۳ واحد نجومی تغییر می کند. جهت چرخش وضعی این سیاره مانند اورانوس وبر خلاف دیگر سیارات از شرق به غرب است و خورشید برای یک ناظر فرضی بر سطح آن از غرب طلوع و در شرق غروب می کند. قطر ناهید ۱۲۱۰۳.۷ کیلومتر یا ۹۴.۹ درصد قطر زمین است.وزن آن ۴.۸۷ ضربدر ده بتوان ۲۴ یا ۸۱.۵ درصد زمین است.چگالی آن در مقایسه با زمین که ۵.۵۲ است ۵.۲۴ گرم در سانتی متر مکعب است.سرعت فرار درسطح سیاره نیز ۱۰.۳۶ کیلومتر درثانیه است. اما این سیاره گهگاهی در صد خبرهای عمومی ظاهر می شود، اما نه به عنوان یک سیاره، بلکه به عنوان بشقاب پرده. این موضوع در زمانی روی می هد که ابر در پیش روی سیاره قرار گیرد و آن به صورت دایره‌ای نورانی در آسمان ظاهر شود.
تصویر آینده : شب یلدا، تنها ۱ دقیقه