کپری برای شهاب‌ها

تصویر و حق کپی : مانیا راهبان

دو شهاب پیاپی در یک تصویر، شانسی که به ندرت برای هر عکاسی روی می دهد. تصویر امروز نمایی از بارش شهابی جوزایی بر بالای خانه‌ای کپری در منطقه شهداد کرمان است. کویر شهداد دارای تعداد زیادی کلوت‌ و باتلاق‌های شنی است. این منطقه در حاشیه غربی کویر خشک و سوزان لوت جای دارد و آخرین مکان‌های کمپی برای عظیمت به این کویر محسوب می شود.

تصویر آینده : خطی از ستاره‌ها در نیاسر