طلوع H و X

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده ( AstroPix )

خوشه دوتایی H و X ( اچ و خی ) یا NGC884 و NGC 869 در مرز دو صورت فلکی برساووش و ذات الکرسی جای دارد. تجمع تعداد تعداد زیادی ستاره که بسیاری از آنها جوان هستند. این خوشه دارای گستردگی زیادی ( تقریباً برابر با قطر ماه ) است و به راحتی با جشم غیر مسلح و بدون نیاز به تلسکوپ دیده خواهد شد. خوشه دوتایی H و X در محدوده‌ی کناری راه شیری قرار دارد و فاصله‌ی آنها از خورشید برابر با ۷۶۰۰ سال نوری است. در بین این دو خوشه ستاره‌هایی قرمز رنگ قرار دارد که در مرحله غول سرخ قرار دارند و حتی رنگ آنها را از پشت چشمی تلسکوپ به وضوح می‌توان مشاهده کرد.

تصویر آینده : راهی به آسمان