رنگین کمان ابر

تصویر و حق کپی : افسانه نریمانی

روز سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۸۹ شاهد آخرین خورشید گرفتگی دهه ۸۰ بودیم. پدیده رنگین کمان ابر ( Iridescent Clouds ) در این روز به دلیل کاهش روشنایی خورشید شرایط جوی شهر اصفهان ( آلودگی ) به وضوح دیده می شد. این پدیده بیشتر در زمانی روی می دهد که خورشید در گوشه‌ای از ابر باشد و یا ابر به صورت یکنواخت ضخامت نداشته باشد و خرمن کامل خورشید در آن تشکیل نمی شود. در این پدیده لایه‌ای از ابرهای رقیق در مقابل خورشید قرار گرفته و وقتی پرتوهای خورشید از اطراف ریزقطرات کروی آب یا بلورهای کوچک یخ درون ابر عبور می‌کنند، دچار تفرق می‌شوند و نه تنها پرتوی سفید نور خورشید به طیف تشکیل‌دهنده‌اش تجزیه می شود، بلکه بر اثر این انحراف، حلقه‌هایی از نورهای بنفش، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز در فاصله نزدیک از خورشید پدید می‌آید.

تصویر آینده : از بین شاخه‌ها