جشنواره ستاره شناسی قشم

تصویر از : دبیرخانه جشنواره ستاره شناسی قشم

آسمان شب و دیدن آن بسیاری از رصدگران را به هر نقطه‌ای از ایران که باشد، می کشاند تا زمانی کوتاه را در کنار یکدیگر سپری کنند. این بار جزیره قشم میزبان برنامه ای به نام جشنواره ستاره شناسی قشم است. برنامه ای که توسط موسسه علمی – آموزشی مدار ۲۷ درجه با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم ، مرکز بین المللی رشد قشم ، ماهنامه ستاره‌شناسی و پایگاه خبری آسمان شب ایران (همکار بخش اطلاع رسانی) و دفتر خدمات توریستی جزیره رنگین کمان، از ۱۹ الی پایان شب ۲۱ بهمن ماه امسال (۱۳۸۹) در جزیره زیبای قشم برگزار خواهد نمود. این برنامه دومین برنامه جشن ستاره‌ها و یا جشنواره ستاره شناسی به صورت منطقه‌ای در ایران است که اولین آن در استان فارس برگزار شد.

تصویر آینده : پل تاریخی خرانق