طلوع شیر

تصویر و حق کپی : رحیم حیدرنیا

صورت فلکی شیر ( اسد ) یکی از صورتهای فلکی آشنای منطقه دایره البروجی و آسمان شب است. این صورت فلکی جایگاه خورشید در فصل تابستان است و به همین دلیل در فصل بهار پس از غروب خورشید و در فصل زمستان در نیمه شب و در پاییز پیش از غروب خورب خورشید دیده خواهد شد. نورانی ترین ستاره‌ی این صورت فلکی ، قلب شیر ( قلب اسد ) است. ستاره‌ای با قدر ۱.۳ که در فاصله‌ی ۷۷ سال نوری از ما قرار دارد. صورت فلکی اسد میزبان تعداد زیادی کهکشان دیدنی و زیبا است. کهکشان دبسیار بزرگ و معروف NGC2903 در پشونی این صورت فلکی و جنوب ستاره لاندا-شیر جای دارد. کهکشانهای M96 و M96 و M105 در کنار یکدیگر و میان صورت فلکی شیر قرار دارند به همراه کهکشانهای M65 و M66 و NGC3628 نیز در پای شیر تصویر زیبایی از اجرام اعماق آسمان را در پیش روی شما از پشت چشمی تلسکوپ فراهم می آورد. اما در تصویر امروز صورت فلکی خرس بزرگ در سمت چپ تصویر، صورت فلکی شیر در وسط، صورت فلکی سگ بزرگ و جبار در سمت راست تصویر خودنمایی می کنند.

تصویر آینده : راه شیری در کوه تاراز