راه شیری در کوه تاراز

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده ( AstroPix )

بازهم به شمال خوزستان می رویم . این بار در دامنه جنوبی کوهی به نام کوه تاراز تصوری از زیبایی های آسمان شب به همراه درخت بلوط را شاهد هستیم. این منطقه آسمان بسیار تاریک و طبیعتی بسیار بکر و دست نخورده دارد و یکی از مسیرهای مهم و اصلی عشایر بختیاری است. اگر کمی به تصویر توجه کنید مثلث تابستانی که متشکل از سه ستاره‌ی نسر طایر ( Altair )، نسر واقع ( Vega ) و دنب ( Deneb ) است، را می توانید به آسانی ببینید. راه شیری به مانند پرده‌ای سپیید از بین این سه ستاره عبور می کند. روشنایی و پهنای نوار کهکشان در سمت صورت فلکی قوس بیشتر است ودر شبهای تابستان بیشتر خودنمایی می کند دلیل این مسئله این است که مرکز کهکشان راه شیری در این سمت قرار دارد و زمانی که به صورت فلکی قوس نگاه می کنیم در واقع به قسمتهای مرکزی راه شیری نگاه می کنیم که تعداد ستارگان و سحابیهای آن بیشتر است.

تصویر آینده : برنامه تلویزیونی آسمان شب