پیر با صفا در زیر آسمان پرستاره

تصویر و حق کپی : غلام حسین زارع

شهر ارسنجان دارای گذشته ای دیرین است که به همین لحاظ اکثر کتب گذشته همچون فارسنامه ناصری ، آثار العجم فرصت الدوله شیرازی ، بستان السیاحه زین العابدین صوفی ، دایره المعارف علامه دهخدا و دهها کتاب دیگر با تفصیل از آن نام برده اند ، اما تاریخ صحیح و دقیقی که بتوان بر آن استناد کرد و سال بنای این شهر را دانست در دست نیست ولی به خاطر پیدایش آثار باستانی فراوان برخی از مورخین و باستان شناسان تاریخچه آن را به قبل از ظهور اسلام و تعداد دیگری بنای این شهر را به ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تخمین زده اند. وجود ابنیه و آثار تاریخی بسیار که از دورانهای گذشته قبل و بعد از اسلام به یادگار مانده اند گویای قدمت تاریخی این منطقه است. یکی از اماکنی که در اعتقادات و باور های مردم ارسنجان مورد احترام وقداست میباشد بنای طبیعی در سنگهای کوه به نام پیر باصفااست . این مکان در۵ کیلومتری شرق شهر واقع شده است . ایوان قدمگاه ریشه در دوران هخامنشیان دارد و اشیاء بدست آمده از تل تیموریان که هم اکنون در موزه تخت جمشید و دیگر موزه ها نگهداری می شود گواهی بر این مدعا هستند که این مکان مورد توجه شاهان هخامنشی بوده است. میوه اناری که در ارسنجان وجود دارد نیز در کشور نامدار بوده و در اکثر نقاط ایران به منظور رب انار و … مورد استفاده قرار می گیرد.

من انارم ، میوه باغ بهشت
تا به ارسنجان ، کشیدم سرنوشت
نازم آن دستی که من را کرده کشت
از بهشتم چید و کشتم در بهشت

تصویر آینده : نگاهی به جبار