هلال صبحگاهی نزدیک است!

تصویر و حق کپی : کیارش مشعوفی

چند روز دیگر هلال ماه باریک خواهد شد و به هلال صبحگاهی تبدل می شود. ماه هر ۲۷.۳۲ روز یک بار به دور زمین می چرخد و در این مدت هم یک بار به دور خود که بر این اساس حرکت وضعی و انتقالی این قمر برابر است. به این جهت است که ماه همواره یک روی خود را به ما نشان می دهد چیزی که به قفل شدگی گرانشی معروف است. اما ماه در طی حرکت در مدار خود به شکل هلال، نیمه ( تربیع )، تثلیث، کامل ( بدر ) دیده می شود که به آن اهله ماه می گویند. یک دور کامل اهله ماه ۲۹.۵۳ روز طول می کشد که یک ماه قمری ( تقویم کشورهای اسلامی ) است. تصویر امروز نمایی از هلال ماه پس از مقارنه است.

تصویر آینده : ستاره‌های آسمان زمستانی