درختان خشک زمستانی

تصویر و حق کپی : امیررضا کامکار

فصل زمستان زیبایی‌های خاص خود را دارد. زمین پوشیده از برف و درختان خشک بارزترین جلوه‌ی زمستان هستند. در این بین آسمان زمستانی نیز میزبان ستاره‌های نورانی و صورتهای فلکی دیدنی است. دو صورت فلکی جبار و سگ بزرگ به یکی از سورژه‌های جالب برای عکاسی آسمان شب مبدل شده اند که تاکنون تصاویر زیادی از آنها را دیده اید. تصویر امروز هم نمایی از طلوع صورت فلکی جبار بر بالای درختی خشک در منطقه استان خراسان جنوبی است.

تصویر آینده : چرخش آسمان