کویر در زیر پای شباهنگ

تصویر و حق کپی : عطا مقتدری

کویر رویای بسیاری از انسانهای علاقه‌مند به آرمش است. رمل‌های شنی، صدای وزش باد و تاریکی آسمان شب آن انسان را برای مدتی از هیاهوی شهر دور می کند. اما شبهای کویر با وجود آسمان پر ستاره و تاریک بسیار خاطره انگیز است. تصویر امروز نمایی از غروب صورته‌های فلکی زمستانی است که نوید رسیدن بهار را می دهد.

تصویر آینده : ستاره‌ای برای همه‌ی فصل‌ها