ستاره‌ای برای همه‌ی فصل‌ها

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده ( AstroPix )

تصویر آینده : سر جادوگر