شبی پر تب و تاب در پاسارگاد

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

پاسارگاد سرزمینی است که بیش از هر جای دیگر ایران، یادآور شکوه و عظمت تمدن ایران باستان است. جای جای این منطقه با سنگ های تراش خورده ای که حاصل کار استادان سنگتراش گمنام در عصر هخامنشی و ساسانی بوده است زینت داده شده است. رقابت صوفی رقابتی است که در سال ۱۳۸۵ با همفکری جمعی از رصدگران باتجربه ایرانی در شاخه آماتوری انجمن ستاره‌شناسی ایران و منطبق با شرایط فرهنگی و اقلیمی ایران طراحی شد. فهرست این رقابت مرکب از ۱۲۴ جرم است که در میان آنها اجرام غیر ستاره ای که عبدالرحمن صوفی رصد کرده است و در کتاب صورالکواکب به آنها اشاره کرده نیز دیده می شود. هر سال تعدادی از اجرام غیر ستاره ای به این فهرست افزوده می شود تا سطح رقابت دشوارتر شود. اما جالب این است که همچنان برندگان این رقابت موفق به رصد همه اجرام می شوند! تصویر امروز نمایی از این رقابت دیدنی در طی شب به همراه طلوع سیاره مشتری و هلال ماه است.

تصویر آینده : طبیعت سبز خوزستان