طلوع ماه بر فراز مسجد

تصویر و حق کپی : عطا مقتدری ( DreamerEye )

تصویر آینده : نوری عجیب در آسمان تاریک