نوری عجیب در آسمان

تصویر و حق کپی : امیررضا کامکار

دایره البروج مکان عبور خورشید در بین ستاره‌ها در طی یک سال ( ۳۶۵ روز ) است. دایره‌البروج صفحه خورشید و یا منظومه خورشیدی نیز به حساب می آید و تمامی سیاره‌ها در نزدیکی آن حضور دارند. اما در این صفحه مقدار بسیار زیادی گرد و غبار و سنگ، از ابتدای پیدایش منظومه خورشیدی قرار دارد. نور خورشید پس از برخورد به این گرد و غبار به سوی زمین بازتاب کمی پیدا می کند و در برخی مواقع ( بیشتر در تابستان ) می توانیم نوری را از محل غروب و یا طلوع دایره البروج مشاهده کنیم. این نور را نور دایره البروجی می گویند.

تصویر آینده : خورشید در پس ماه