آسمانی پر از ستاره

تصویر و حق کپی : مهدی زمانی

آسمان شب ایران به دور از آلودگی نوری بسیار پر ستاره و دیدنی است. تصویر امروز نمایی از آسمان پر ستاره ارتفاعات الموت در شمال شهر قزوین گرفته شده. دقت کنید، در مدت کوتاهی ( ۴۰ دقیقه ) رد ستاره های بیشماری بر تصویر نقش بسته و نشان می دهد که آسمان منطقه الموت مثل همیشه پر ستاره است. اما از مشکل آلودگی نوری ( نورهای پراکنده شده در آسمان توسط چراغهای شهر ها ) در افق منطقه نمی توان چشم پوشی کرد و ممکن از در آینده ای نزدیک دیگر مکانی مناسب برای عکاسی و رصد آسمان نباشد! به امید روزی که مدیران شهرها به فکر استفاده بهینه از نور لامپها در شهرها بیفتند و این نورها را به آسمان نتابانند.

تصویر آینده : آمریکای شمالی در اعماق آسمان